Wij als belastingconsulenten...

vullen uw aangiften personen- en vennootschapsbelasting in en adviseren u hierbij

geven u advies inzake fiscale optimalisatie

geven advies bij fiscale vraagstukken

vertegenwoordigen u bij fiscale controles

helpen u meer complexe transacties en herstructureringen tot een goed einde te brengen zoals oprichtingen van vennootschappen en verenigingen, onroerend goed transacties, holdingstructuren, managementvennootschappen en dergelijke meer

gaan pro-actief te werk en vormen de ideale ondersteuning voor welke uitdaging u ook wil aangaan

Wij als accountants...

voeren uw boekhouding en adviseren u bij het bijhouden van uw boekhouding

assisteren u bij het gebruik van software boekhoudpakketten

assisteren u bij de dagdagelijkse fiscaliteit van uw onderneming (BTW – aangiften, voorafbetalingen, aangiften van vennootschapsbelasting en inzake roerende voorheffing, …)

verzorgen publicaties in het Belgisch staatsblad inzake ontslagen en benoemingen, zetelverplaatsingen, en dergelijke

sluiten uw boekhouding af of adviseren u hierbij

maken winstberekeningen op, tussentijdse resultaten en beheerstabellen

stellen de jaarrekening op met alle fiscale en niet fiscale bijlagen

stellen de nodige verslagen op van de algemene vergadering en de bestuursorganen

bespreken het resultaat met u

maken een financiële analyse van uw jaarrekening

doen suggesties voor fiscale optimalisatie

Wij als adviseurs...

adviseren u bij het aanvragen van kredietdossiers

assisteren u bij het optimaliseren van uw rentabiliteit en bedrijfsbeheer

helpen u bij overlating of overname van een bedrijf

bepalen de waarde van uw onderneming

verrichten investeringsanalyses, financiële analyses, etc.

adviseren u met betrekking tot vennootschapsrecht

zijn met andere woorden uw eerste aanspreekpunt voor uw business